Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

Relaţiile cultural – ştiinţifice între România şi Statul Israel sunt definite în Acordul de cooperare culturală, educaţională şi tehnico – ştiinţifică, semnat de reprezentanţii guvernelor celor două ţări în anul 1979. 

Acordul bilateral este completat constant cu programe de cooperare bilaterală în domeniu.

Protocolul de cooperare pentru perioada 2010 – 2013 a fost semnat cu ocazia vizitei în România a preşedintelui Statului Israel, domnul Shimon Peres. Documentul conţine prevederi care stabilesc în detaliu aspectele cooperării în domeniile cultural sau tehnico – ştiinţific, precum şi aspecte ale colaborării româno – israeliene în domenii ca protecţia patrimoniului arheologic, împiedicarea comerţului illicit cu vestigii arheologice şi bunuri de patrimoniu.

Informaţii suplimentare privind colaborarea în domeniu dintre cele două state.

Noul Program de cooperare educaţională, culturală şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017 a fost convenit între cele două părți și semnat, de ministrul afacerilor externe, cu ocazia reuniunii interguvernamentale româno-israeliene (23-24 iunie 2014).

În baza programelor de cooperare pe linie culturală, România beneficiază de burse pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate. România oferă cetăţenilor israelieni de origine română burse de studiu.

Centre universitare de studiu a istoriei şi civilizaţiei evreilor au fost deschise la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Oradea, Arad şi Craiova. De asemenea, şapte universităţi româneşti derulează programe de colaborare bilaterală cu universităţi israeliene.

În anul 2004, la Tel Aviv s-a deschis Institutul Cultural Român. 

Începând cu anul academic 2011–2012, s-a redeschis lectoratul de limba română din Israel, în cadrul Universității din Tel Aviv.

Cooperare pe programe UE

România, ca stat membru al UE, încurajează cooperarea ştiinţifică directă, între universităţi, specialişti sau institute de cercetare din România şi Israel pe proiecte concrete de cercetare, finanţate sau cofinanţate de Uniunea Europeană. În prezent, există şase proiecte de cercetare finanţate din bugetul UE în care sunt implicate colective de cercetare din România şi Israel.

Click pentru vizualizarea listei programelor de cercetare ale UE în care sunt implicate colective de cercetare din România şi Israel.

Domenii de cercetare:

  • Studii de mediu: Universităţile din Braşov şi Beer Sheva
  • Inginerie: Universităţile Tehnice din Cluj şi Bucureşti şi Universitatea Technion din Haifa
  • Studii socio-umane: Universităţile din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi Universitatea Ebraică din Ierusalim şi Tel Aviv University (TAU)
  • Studii iudaice: Universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Cluj şi Universitatea Ebraică din Ierusalim