Relaţii bilaterale

Cadru juridic

Cadrul juridic economic

Până la 31 decembrie 2006, principalul document bilateral care reglementa relaţiile economice intre România şi Israel era acordul de comerţ liber în vigoare la 1 iunie 2001 şi care prevedea liberalizarea completă a schimburilor comerciale bilaterale cu produse industriale.

De la 1 ianuarie 2007, in relaţiile economice bilaterale se aplică prevederile acordului de asociere Euro – Mediteranean, care guvernează relaţiile economice al Uniunii Europene cu Statul Israel. Din momentul aderării la Uniunea Europeană, acordul bilateral de comerţ liber, încheiat in anul 2001, şi-a încetat valabilitatea, România transferând către Uniunea Europeană toate competenţele în materie de reglementare a aspectelor referitoare la comerţ, în cadrul politicii comunitare în acest domeniu. În cadrul acordului multilateral Euro – Mediteranean, schimburile comerciale cu produse industriale sunt complet liberalizate, iar în cadrul comerţului cu produse agricole sunt în vigoare o serie de concesiuni reciproce.

La 7 mai 2007, la Ierusalim, a fost semnat noul Acord de cooperare economică şi tehnică, care înlocuieşte vechile acorduri de cooperare economică, schimburi comerciale şi de plăţi. Acordul a intrat în vigoare la 21 februarie 2008.

În continuare, este în vigoare Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi a evaziunii fiscale, semnată la Ierusalim, la 15 iunie 1997.

In anul 2010 a fost semnat un protocol adiţional, care a modificat Acordul pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor în vederea alinierii acestuia la legislaţia comunitară europeană.

După aderarea României la Uniunea Europeană, în baza noului Acord de cooperarea economică şi tehnologică, s-a înfiinţat Comisia mixtă care, pe baze anuale, sau ori de câte ori este necesar, se va întruni pentru examinarea stadiului relaţiilor economice, încurajarea şi promovarea cooperării, informarea reciprocă şi a comunităţilor de afaceri privind mediul economic şi oportunităţile existente.

Acordul între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale a fost semnat la 28 februarie 2011, cu ocazia vizitei ministrului român de externe în Statul Israel. Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

În perioada 23 – 24 iunie 2014 a avut loc cea de-a doua Şedinţă comună a guvernelor român şi israelian. Documentele semnate cu ocazia reuniunii interguvernamentale au completat semnificativ cadrul juridic bilateral:

 1. Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel;
 2. Programul de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017;
 3. Declarația comună între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și Ministerul Construcțiilor și Locuințelor din Israel privind locuințele și dezvoltarea urbană;
 4. Acordul între Guvernul Statului Israel și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției mediului și conservării naturii;
 5. Aranjamentul administrativ între Ministerul Sănătății al Statului Israel și Ministerul Sănătății din România privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale;
 6. Declarația comună între Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel și Ministerul pentru Societatea Informaţională din România privind cooperarea în domeniul Informației și tehnologiei comunicațiilor;
 7. Protocolul între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul de Interne al Statului Israel privind recrutarea de muncitori români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel;
 8. Declarația comună între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul pentru Persoane Vârstnice din Statul Israel;
 9. Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Educației Naționale al României și Yad Vashem, Autoritatea Statului Israel pentru comemorarea martirilor și eroilor Holocaustului;
 10. Declaraţia comună de intenţie între ministrul educației naționale din România și ministrul educației din Statul Israel privind cooperarea în domeniul Tehnologiei Educaționale (EdTech);
 11. Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea bilaterală în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și industriale;
 12. Declarația privind cooperarea în domeniul sportului între Ministerul Tineretului și Sportului din România și Ministerul Culturii și Sportului al Statului Israel;
 13. Memorandumul privind colaborarea științifică pentru implementarea Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) între Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” din România și Institutul de Fizică Racah, din cadrul Universității Ebraice din Ierusalim, Israel.

În perioada 3-5 mai 2017, în contextul vizitei în Statul Israel a domnului Sorin-Mihai Grindeanu, prim-ministrul României, au fost semnate:

 1. Declarația de intenție privind reducerea tarifelor internaționale de roaming între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel;
 2. Declarația de Cooperare între Ministerul Economiei din România și Ministerul Economiei și Industriei din Israel.