Comunitatea originarilor din România

Comemorarea Holocaustului

 

Guvernul României a decis ca data de 9 octombrie este să fie dedicată comemorării, în plan naţional, a Zilei Holocaustului, moment care marchează începutul deportărilor populaţiei evreieşti în Transnistria în 1941 de către autorităţile antonesciene. Prima Zi Națională de Comemorare a Holocaustului a fost marcată în 2004.

Memorialului Victimelor Holocaustului din Romania a fost inaugurat la 8 octombrie 2009, cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului. Realizarea Memorialului a fost iniţiată in anul 2005, ca urmare a recomandărilor Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului din Romania, ca expresie a datoriei de a recunoaşte si de a asuma crimele comise in timpul celui de-al doilea război mondial împotriva comunităţii evreieşti şi împotriva comunităţii rome.

In urma unui concurs internaţional de creaţie plastică, proiectul prezentat de sculptorul Peter Jacobi a fost desemnat drept câştigător, fiind considerat drept reprezentarea cea mai complexa si completa a ceea ce a reprezentat Holocaustul in Romania. Ansamblul cuprinde o incinta memoriala, două instalaţii cu pietre de mormânt desacralizate din cimitirele din Odessa si Bucureşti (strada Sevastopol) si 5 sculpturi amplasate in jurul incintei centrale: Coloana Memoriala, Via Dolorosa, Roata Romilor, Steaua lui David si Epitaf.

Memorialul Victimelor Holocaustului din Romania se afla la intersecţia străzilor Anghel Saligny, Mihai Voda, Ion Brezoianu si Lipscani, din Bucureşti.

O galerie foto a Memorialului poate fi vizionată aici.

 

La 24 noiembrie 2011, în Israel, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Autoritatea pentru Memoria Martirilor şi Eroilor Holocaustului de la Yad Vashem, reprezentată prin Şcoala Internaţională de Studiere a Holocaustului (ISHS) şi susţinută de Ministerul Educaţiei din Israel. Ulterior, noul Acord, intitulat Înţelegere între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Institutul Yad Vashem, Autoritatea pentru Comemorarea Eroilor şi Martirilor Holocaustului, susţinut de Ministerul Educaţiei din Statul Israel a fost semnat la 24 iunie 2014, cu ocazia reuniunii interguvernamentale româno-israeliene, desfășurată la Ierusalim în perioada 23 – 24 iunie 2014.

 

România a deținut președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) în perioada martie 2016 - martie 2017. Obiectivele președinției române au fost: (1) consolidarea cooperării cu media în domeniul combaterii antisemitismului și negării Holocaustului, (2) întărirea cooperării în domeniul educației în statele IHRA și nu numai, (3) promovarea cercetării academice. Prima reuniune plenară sub președinția română la IHRA s-a desfășurat la București, în perioada 23-26 mai 2016, iar de-a doua a avut loc la Iași, în perioada 7-10 noiembrie 2016.