Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Israel

 1. Evoluţia schimburilor comerciale româno - israeliene
- milioane dolari -

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

2013

 

Total

257,4

211,70

270,34

352,425

406,266

400,39

457,14

320,2

408,6

362,1

465,1

491,8

Export

149,2

98,41

105,62

146,020

172,811

166,36

208,37

151,8

201,0

194,3

290,5

374,1

Import

108,2

113,28

164,72

206,405

233,455

234,03

248,77

168,4

207,6

167,8

174,6

117,7

Sold

41,0

-14,86

-59,10

-60,385

-60,644

-49,50

-40,4

-16,6

-6,6

26,5

115,9

256.4

În anul 2013 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al schimburilor bilaterale, precum şi cel mai ridicat nivel al exportului în Israel. Schimburile comerciale bilaterale s-au ridicat la 491,8 mil.USD, cu 5,7% mai mult decât în 2012. Exportul românesc a fost de 374,1 mil.USD (creştere cu  28,8%), iar importul din Israel de 117,7 mil.USD (scădere cu 22,6%).

2. Structura schimburilor comerciale bilaterale pentru anul 2013
a) Exportul: ponderea principalelor grupe de produse exportate în Israel, în anul 2013: produse minerale (28,8%), produse vegetale (14,2%), produse alimentare (10,3%), produse din lemn (10,2%), maşini şi echipamente (9,3%), animale vii (6,7 %), produse din metal (5,6%), mijloace de transport (4,6%), instrumente şi aparate optice (2,8%), mobilă (2,3%), etc.
b) Importul: ponderea principalelor produse importate din Israel în anul 2013 este următoarea: produse chimice şi farmaceutice (35,2%), maşini şi echipamente (19,6%), produse minerale (9,9%), metale şi produse din metal (9,9%), instrumente optice (7,4%), produse din material plastic şi cauciuc (5,5%), produse alimentare (5,1%),  etc.